Taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

 1. www.staipaplius.lt el. parduotuvė priklauso MB „Staipa plius“: kodas 304341614, PVM mokėtojo kodas LT100010645016, adresas – Kalvarijų g. 125, LT-08221 Vilnius, tel. Nr. +370 698 20043, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre. Internetinės parduotuvės (toliau - Parduotuvė) taisyklės (toliau - Taisyklės) taikomos Klientui teikiant užsakymą Parduotuvėje ir jį įvykdant.
 2. MB „Staipa plius“ turi teisę koreguoti Taisykles. Taisyklės taikomos visiems Klientams, užsakantiems prekes ir (ar) paslaugas (toliau kartu vadinama prekėmis) šioje Parduotuvėje.
 3. Klientas privalo susipažinti su Taisyklėmis prieš pateikiant užsakymą. Visais atvejais laikoma, jog Klientas yra susipažinęs su Taisyklėmis ir su jomis sutinka, kai galutinai pateikia užsakymą (t. y. pasirenka prekes ir paspaudžia mygtukus „PIRKTI“ ir „TOLIAU“).
 4. Parduotuvė neatsako už patirtus nuostolius ir neturtinę žalą tais atvejais, kai nepatogumai buvo sukelti Klientui neatsižvelgus į Taisyklių informaciją, kuri yra viešai pateikiama šiame puslapyje.

 

2. Privatumo politika

 1. Klientas, norėdamas užsisakyti prekes iš Parduotuvės, turi užsiregistruoti įvesdamas visą informaciją, kuri yra nurodoma registracijos formoje. Visi pažymėti privalomi laukai yra būtini tinkamam užsakymo vykdymui. Parduotuvė patvirtina, jog registracijos faktas kartu nereiškia, jog Klientui bus siunčiami informaciniai pranešimai, išskyrus tuos, kurie būtini prekių užsakymui ir pristatymui ir kitais sutarties vykdymo tikslais arba jei klientui registracijos lange prieš paspaudžiant mygtuką „SAUGOTI“ yra pažymėta varnelė prie naujienlaiškio prenumeratos. Klientui pageidaujant gauti Parduotuvės naujienlaiškius, jam sudaroma galimybė pasirinkti, kad tokie pranešimai jam būtų siunčiami.
 2. Klientui užsakant prekes, turi būti nurodomi prekių pristatymui būtini Kliento duomenys: vardas, pavardė, adresas, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numeris, kiti pristatymui ir sutarties vykdymui būtini duomenys. Parduotuvė patvirtina, jog tokie duomenys bus naudojami tik prekių užsakymo, pristatymo ir kitais sutarties vykdymo tikslais. Parduotuvė įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Parduotuvės partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Kliento užsakymo pateikimu ir (ar) įvykdymu susijusias paslaugas. Bet kokios kitos asmeninės Kliento informacijos atskleidimo tretiesiems asmenims išimtys visais atvejais derinamos su Klientu. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais.
 3. Klientas, užsiregistruodamas Parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Kartu Klientas patvirtina, jog jis yra pilnametis (fizinio asmens atveju) ar veiksnus ir teisėtas atstovas ir turi teisę užsakyti prekes Parduotuvėje. Tuo atveju, jeigu Klientas atskleidžia savo prisijungimo duomenis trečiajam (-tiesiems) asmeniui (-ims), Parduotuvė atleidžiama nuo bet kokios su tuo susijusios atsakomybės.
 4. Klientas, susipažindamas su Taisyklėmis, patvirtina, jog jis yra informuotas, kad naršant Parduotuvėje, jo kompiuteryje bus patalpinti slapukų failai (failai, siunčiami iš interneto serverio).
 5. Parduotuvė patvirtina, jog siekia naudoti pažangiausias technologijos Klientų asmeninių duomenų apsaugai.

 

3. Užsakymo pateikimo tvarka ir sąlygos

 1. Klientas, apsilankęs Parduotuvės internetiniame puslapyje, pasirenka jam patinkančias prekes. Jo pasirinkimo pagrindu suformuojamas prekių krepšelis.
 2. Suformavus prekių krepšelį, Klientas (jei jis dar nėra užsiregistravęs ir prisijungęs prie sistemos) turi suvesti duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes. Parduotuvė patvirtina, kad Kliento pateikti duomenys bus naudojami išskirtinai tik prekių pardavimo ir pristatymo tikslais, nepažeidžiant Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai.
 3. Toliau Klientas turi pasirinkti vieną iš galimų atsiskaitymo Parduotuvėje būdų. Kartu gali būti pasirenkamas prekių pristatymo būdas ir kaina.
 4. Paskutiniame žingsnyje sugeneruojami visi Kliento pateikti duomenys, prieš kuriuos patvirtindamas, Klientas privalo įsitikinti, jog pateikti duomenys yra teisingi ir atitinka jo pageidavimus. Klientas turi galimybę pataisyti klaidas, jei jų yra, prieš išsiunčiant užsakymą. Tuo atveju, jeigu prieš prekių pasirinkimą Klientas nėra susipažinęs su Taisyklėmis, jis tai privalo atlikti prieš patvirtindamas savo užsakymą bei jame pateiktus duomenis; kitu atveju bus laikoma, kad Klientas yra susipažinęs su Taisyklėmis.
 5. Klientui patvirtinus užsakymą, Parduotuvė gauna visą informaciją apie jį. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna Parduotuvė. Parduotuvė patvirtina kliento užsakymą (dėl prekių kiekio ir kitų sąlygų). Sutartis tarp kliento ir parduotuvės laikoma sudaryta ir vykdytina tik nuo to momento, kai Parduotuvė gauna patvirtinimą iš Kliento pasirinkto atsiskaitymo būdo apie atsiskaitymą už prekes.
 6. Klientui pateikus užsakymą, Parduotuvės sistema automatiškai atsiunčia Klientui elektroninį laišką, kuriame nurodomos užsakytos prekės bei Kliento pateikti duomenys.
 7. Parduotuvė, gavusi pranešimą, jog Klientas atliko mokėjimą už padarytą užsakymą, įsipareigoja įvykdyti užsakymą.
 8. Kliento pateiktas užsakymas saugomas Parduotuvės duomenų bazėje remiantis Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimais dėl tokių duomenų saugojimo termino.
 9. Visais atvejais laikoma, jog Klientas, pateikdamas užsakymą, yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su visomis Parduotuvės Taisyklėmis, su visomis kitomis prie užsakymo nurodytomis sąlygomis, taip pat teisės aktais patvirtintomis nuostatomis.
 10. Sutartis sudaroma ir vykdoma lietuvių kalba.

 

4. Garantijos ir prekių kainų nustatymas

 1. Kiekvienos Parduotuvės prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės.
 2. Parduotuvė nurodo, o Klientas patvirtina, jog yra susipažinęs su tuo, kad prekės, nurodytos Parduotuvėje, savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl naudojamo monitoriaus ypatybių.
 3. Klientas sutinka, jog, jam elektroniniu būdu pateikiant užsakymą Parduotuvėje, už prekes jis įsipareigoja mokėti kainą, nurodomą užsakyme.
 4. Kainos Parduotuvėje ir užsakyme nurodomos Eurais.
 5. Parduotuvė parduoda prekes, atitinkančias Pardavėjo patvirtintame užsakyme numatytas sąlygas. Tais atvejais, kai Klientui perduotos prekės neatitinka tam tikrų užsakymo reikalavimų, Klientas sutinka pirmiausia nedelsiant pranešti apie tai raštu Parduotuvės nurodytu el. paštu arba telefonu, o ši įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl Parduotuvės kaltės. Parduotuvei per protingą, su Klientu suderintą, terminą trūkumų nepašalinus, Klientas turi teisę savo teises ginti Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatyta tvarka.
 6. Parduotuvės įsipareigojimai prekių atžvilgiu:
 • Parduotuvė įsipareigoja perduoti prekes, kurios atitinka informaciją, nurodytą Parduotuvėje prie kiekvienos prekės.
 • Parduotuvė įsipareigoja pateikti Klientui užsakyme nurodytą prekių kiekį. Parduotuvė neatsako tais atvejais, kai perduotų prekių kiekis, nėra tikslus dėl to, jog Klientas neteisingai nurodė duomenis užsakyme, pateiktame Parduotuvei.
 • Parduotuvė visais atvejais pateikia Klientui prekių asortimentą, atitinkantį Pardavėjo patvirtintame užsakyme numatytus kriterijus.
 • Parduotuvė įsipareigoja klientui pristatyti prekes per 15-20 darbo dienų, jei šalys nesusitaria kitaip.
 • Parduotuvė įsipareigoja nurodyti visą informaciją, susijusią su preke ir jos pristatymu, bei susisiekti su Klientu tuo atveju, jeigu dėl nepriklausančių nuo Parduotuvės aplinkybių nepavyksta atitinkamai atlikti pateikto ir patvirtinto užsakymo.
 • Prekės pristatomos supakuotos, atsižvelgiant į jų savybes, siekiant, kad prekės būtų tinkamos naudoti pagal paskirtį.

 

5. Prekių grąžinimas

 1. Perkant Parduotuvėje, kiekvienam Klientui (jei jis yra ir vartotojas) ir jo nupirktai tinkamos kokybės prekei suteikiama 14 dienų grąžinimo garantija nuo prekės gavimo dienos, išskyrus pagal specialius Kliento nurodymus pagamintas ar pritaikytas prekes ir kitas teisės aktuose numatytas išimtis
 2. Norint grąžinti prekę:
 • Reikia būtinai susisiekti el. paštu  staipa@staipa.lt Iš anksto neperspėjus ir nesuderinus grąžinimo, prekės atgal nepriimamos.
 • Paaiškinti priežastį ir prisegti pirkimo bei prekės apmokėjimo įrodymą.
 • Prekė turi būti nenaudota, su ženklinimo etiketėmis bei originalioje pakuotėje, nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos.
 • Jei grąžinama prekė yra kokybiška, reikia užpildyti ir pateikti Parduotuvei pasirašytą Sutarties atsisakymo formą.

      3. Kiekvienai prekei suteikiama tiekėjo garantija gamybiniam brokui ir kitiems defektams, nesusijusiems su normaliu prekės naudojimu ir aplinkos poveikiu.

      4. Norėdami grąžinti netinkamos kokybės prekę, reikia atlikti 2 punkte išvardintus žingsnius.

      5. Parduotuvė įsipareigoja ne vėliau kaip per 14 dienų nuo vartotojo prašymo gavimo dienos pateikti vartotojui motyvuotą rašytinį atsakymą.

      6. Kai prekės grąžinamos, Klientas turi padengti prekių grąžinimo išlaidas, išskyrus teisės aktuose aiškiai nustatytas išimtis.

      7. Prašymą ar skundą dėl Parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos Klientas gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, el. paštu tarnyba@vvtat.lt, telefono Nr. +370 5 2626751, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse - /index.php?470187665) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/.

 

6. Apmokėjimo tvarka ir terminai

 1. Klientas atsiskaito už savo užsakytas prekes vienu iš Parduotuvėje nurodytų būdu: naudodamasis savo banku internete arba mokėjimo pavedimu.
 2. Jeigu Klientas pasirinko vieną iš internetinio atsiskaitymo būdų, jis įsipareigoja už užsakytas prekes atsiskaityti nedelsiant; priešingu atveju jis praranda teisę reikšti pretenzijas dėl prekių pristatymo terminų pažeidimo, kadangi pagal Kliento užsakymą prekių siuntinys pradedamas formuoti tik Parduotuvei gavus apmokėjimą už prekes.

 

7. Prekių pristatymas

 1. Parduotuvė įsipareigoja pristatyti prekes per 15-20 darbo dienų nuo užsakymo apmokėjimo, jeigu prekės yra Pardavėjo sandėlyje. Tuo atveju jeigu yra nesklandumų su pristatymu arba jeigu reikiamo prekių kiekio nėra Pardavėjo sandėlyje, Parduotuvė įsipareigoja susisiekti su Klientu ir rasti geriausią sprendimą.
 2. Klientas įsipareigoja atkreipti dėmesį į nurodytą pristatymo terminą ir kreiptis į Parduotuvę tik tuo atveju, jeigu praėjo 24 valandos nuo pristatymo termino pabaigos.
 3. Klientas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti prekių pristatymo vietą bei asmenį, kuris priims prekes.
 4. Klientas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir atsižvelgiant į kitus Kliento pateiktus duomenis, Klientas neturi teisės reikšti Parduotuvei pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
 5. Klientas, užsakymo metu pasirinkęs prekes atsiimti įmonės buveinėje, privalo pateikti asmens dokumentą. Parduotuvė savo ruožtu įsipareigoja informuoti Klientą jo nurodytu el. pašto adresu arba telefono numeriu, kai prekė bus paruošta perdavimui.

      6. Tais atvejais, kai priėmus prekes Klientas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamos prekės, Klientas privalo nedelsiant informuoti apie tai Parduotuvę. Prekių kiekis ir komplektiškumas turi būti patikrinami prekių perdavimo Klientui momentu, dalyvaujant prekes priimančiam asmeniui.

 

8. Kitos nuostatos

 1. Visi pranešimai Parduotuvei turi būti teikiami elektroniniu paštu staipa@staipa.lt arba telefonu Nr. +370 652 20043
 2. Sutartis sudaroma, vykdoma ir visas bendravimas tarp Kliento ir Parduotuvės vyksta Lietuvos Respublikos valstybine kalba.
 3. Sutarties sudarymui, vykdymui ir aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
 4. Visi ginčai, kylantys ar susiję su šiomis Taisyklėmis ir (ar) prekių įsigijimu Parduotuvėje, sprendžiami šalių derybomis, o nepavykus susitarti – Lietuvos Respublikos teisme pagal MB „Staipa plius“ buveinės vietą.